terroristbritanik
Petition to Parlamenti Europian
Të njihet Sali Berisha si terrorist britanik

Personalisht ndaj një opinion të mirë për Berishën, pasi shpeshherë më vjen në mendje një intervistë e tij në kohën e firmave ...