Dëbimi i ambasadës britanike dhe amerikane – mbështesin terrorizmin dhe izolimin ekonomik të shqiptarëve

Written by Nderim Lushi — December 19, 2023

Write a Reply or Comment

You should or account to post comment.